TisToe Zaksluitingen

Privacy- en Cookiebeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

TisToe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (d.m.v. Google analytics)

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

TisToe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen bij je af te leveren
– TisToe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatische besluitvorming

TisToe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TisToe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naam, adres en telnr wroden 7 jaar bewaard, dit voor boekhoudkundige redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TisToe verstrekt enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

TisToe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TisToe.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht van Cookies :
wc_cart_hash_# : Noodzakelijke Cookie van WooCommerce.  Deze onthoudt wat er in je winkelwagen zit.  Vervaldatum : sessie.
wc_fragments_# : Noodzakelijke Cookie van WooCommerce.  In afwachting.  Vervaldatum : sessie. 
GPS : Marketing Cookie van Youtube.com : Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van GPS-locatie. Vervaldatum : 1 dag.

PREF : Marketing Cookie.  Deze registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistieken bij te houden over hoe YouTube-video’s door de bezoeker op verschillende websites worden gebruikt.  Vervaldatum : 8 maanden
– IDE : Marketing Cookie van Doubleclick.net : Gebruikt om acties van gebruiker te registreren en rapporteren na het bekijken of klikken van advertenties van de adverteerder, met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.  Vervaldatum : 1 jaar.
test_cookie
Marketing Cookie van Doubleclick.net.  Om te controleren of de browser van de gebruiken Cookies ondersteunt.  Vervaldatum : sessie.
VISITOR_INFO1_LIVE : Marketing Cookie van Youtube.com.  Om de brandbreedte van de gebruiker te schatten (op pagina’s met geïntegreerde youtube-video’s). Vervaldatum : 179 dagen.
YSEMarketing Cookie van Youtube.com.  Registreert unieke ID om statistieken bij te houden van welke youtubevideo’s de gebruiker heeft gezien. Vervaldatum : 1 jaar
Cookie _ga : Google Analytics – Om gebruikers te onderscheiden 2 jaar
Cookie _gat :  Google Analytics – Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen 1 minuut
Cookie _gid :  Google Analytics – Om gebruikers te onderscheiden 24u

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TisToe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tistoe.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen persoonsgegevens

TisToe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@TisToe.be

Contactgegevens

Je kan contact opnemen op per email, telefonisch, per brief of via het contactformulier :
– Postadres : Julius Dooghelaan 79, 8310 Sint-Kruis, België
– Tel : 0032478242732
– info@tistoe.be